Miarka 5L GUSTAV wykonana z polipropylenu posiada dokładną podziałkę do odmierzania produktów płynnych. Miarka odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Kliknij atest [TUTAJ]