Patent pending – łopatka Arthur
Patent pending – opakowanie deszczomierz Fold
Patent pending – deszczomierz Fold
Sprawozdanie z badań wiadro 12 l i 20 l
Sprawozdanie z badań wiadro Eko 5 l i 10 l
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Sprawozdanie z badań łopatki MEGA+
Sprawozdanie z badań miarek: EKO 1000 ml, Gustav 5000 ml
Sprawozdanie z badań miarki SMART
Sprawozdanie z badań miarko-łyżeczki
Świadectwo wzorcowania miarki GUSTAV 5 l
Świadectwo wzorcowania miarki SMART 2000 ml
Świadectwo wzorcowania miarki EKO 1000 ml
ŚWIADECTWO REJESTRACJI WZORU – MIARKA GUSTAW+
ŚWIADECTWO REJESTRACJI WZORU – ŁOPATKA MEGA+
ŚWIADECTWO REJESTRACJI WZORU – SZCZOTECZKA
ŚWIADECTWO REJESTRACJI WZORU – OPAKOWANIE
ŚWIADECTWO REJESTRACJI WZORU – ŻÓŁTE NACZYNIE
Deszczomierz STORM – wzór przemysłowy
Deszczomierz – patent 218270
Deszczomierz opakowanie – patent 18572
TABLICE ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ PP
Atest worka do pakowania łyżeczek PIKO
Badania PICA Chemische Analytik GmbH
Wspólnotowy znak towarowy BOTT