Już przyszły! Dokumenty z Alicante w Hiszpanii, gdzie ma siedzibę Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Zaświadczają one, że trzy nasze nowe produkty zostały objęte ochroną wzoru wspólnotowego i są wpisane do Rejestru Wzorów Wspólnotowych.
Mamy się czym chwalić, bo są to dzieła Jana Botta, wyprodukowane wyłącznie w polskich fabrykach.
Pierwszą z nowości jest szczoteczka do dysz NOZZLE+ , drugą – łopatka MEGA+, trzecią – pięciolitrowa miarka GUSTAV 5000. Dwa ostatnie towary trafią na rynek na początku roku. O ,,Gustavie” napiszemy niebawem znacznie szerzej.

 

Świadectwo Rejestracji Wzoru – Szczoteczka do dysz NOZZLE+ (link)
Świadectwo Rejestracji Wzoru – Łopatka MEGA+ (link)
Świadectwo Rejestracji Wzoru – Miarka GUSTAV 5000 (link)